Een oude bekende, de ooievaar die regelmatig de pups langs komt brengen.

Hoe is de naam “Warrior of the Rainbow” ontstaan?

Pupje van Dunya ...

Een lang verhaal in het kort.

Eens, lang geleden had een oudere dame van de Cree stam een visioen. Haar naam was “Eyes of Fire”. Zij voorspelde dat de vissen in de beken en rivieren zullen sterven, vogels zullen uit de lucht komen vallen, de wateren donker zullen worden en het land bezaaid zal zijn met stervende bomen. En het menselijk ras zoals we die nu kennen zal ophouden te bestaan.

Maar ... het zal niet lang meer duren en de dag zal komen dat de mensheid de sleutel tot overleven zal vinden.

“There will come a day when people of all races, colours, and creeds will put aside their differences. They will come together in love, joining hands in unification, to heal the Earth and all Her children. They will move over the Earth like a great Whirling Rainbow, bringing peace, understanding and healing everywhere they go. Many creatures thought to be extinct or mythical will resurface at this time; the great trees that perished will return almost overnight. All living things will flourish, drawing sustenance from the breast of our Mother, the Earth.”

Zo is de naam van de Bolonka Zwetna kennel ontstaan.